รัชพล หินซุย โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ "วิทย์เพื่อชีวิตวิถีใหม่" (Science For New Normal)

วันที่ 16 กันยายน 2563 

ณ หอประชุมจุฬาภรณวลัยลักษณ์

คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    


    รัชพล หินซุย  (น้องหนึ่ง) โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เด็กหนุ่มที่มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท ทั้งแรงกายและแรงใจ พร้อมทีม ที่ตั้งใจคิดค้น วิจัย ที่จะให้ได้ผลงานทางวิทยาศาสตร์ ที่สามารถเป็นประโยชน์ต่อสังคม และใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน  อดหลับอดนอนหลายคืน ลองผิดลองถูก กว่าจะพิสูจน์ผลงานออกมาให้เป็นที่พอใจ ในผลงานที่ชื่อว่า "การศึกษาคุณสมบัติการดูดซับโลหะหนักของถ่านกัมมันต์ที่ได้จากขี้ดินสอเพื่อพัฒนาสู่สวนน้ำตกบำบัดน้ำเสีย" 

 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการผลิตถ่านกัมมันต์ด้วยวิธีกระตุ้นทางเคมีแบบแห้ง เพื่อให้ได้ถ่านกัมมันต์ที่มีคุณสมบัติในการดูดซับสูงจากวัสดุเหลือใช้ในชีวิตประจำวัน และมีราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป  


โดยส่งผลงานเข้าประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  "วิทย์เพื่อชีวิตวิถีใหม่"   (Science For New Normal) ชื่อโครงงาน "การศึกษาคุณสมบัติการดูดซับโลหะหนักของถ่านกัมมันต์ที่ได้จากขี้ดินสอเพื่อพัฒนาสู่สวนน้ำตกบำบัดน้ำเสีย"

 ชื่อผู้ประกวด 

นายรัชพล หินซุย   

นางสาวรวินันท์ คำเลิศ

ครูที่ปรึกษา นายกฤษณศักดิ์ มงคล

โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี     

  และในงานนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ (ออนไลน์) ประจำปี 2563  “วิทย์เพื่อชีวิตวิถีใหม่  (Science for New Normal)  ได้ประกาศผลการประกวด รางวัลชนะเลิศ ได้แก่


  รัชพล หินซุย และทีม   ชื่อโครงงาน การศึกษาคุณสมบัติการดูดซับโลหะหนักของถ่านกัมมันต์ที่ได้จากขี้ดินสอเพื่อพัฒนาสู่สวนน้ำตกบำบัดน้ำเสีย 

ชื่อผู้ประกวด  

นายรัชพล หินซุย   

นางสาวรวินันท์ คำเลิศ

ครูที่ปรึกษา นายกฤษณศักดิ์ มงคล

โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  

   ขอแสดงความยินดีกับ สุดยอดทีมคนเก่ง ที่คว้าถึง  2  รางวัล จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดังนี้ :-

 1. รางวัลชนะเลิศ

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 2. รางวัล Popular Vote  

วีดีโอประกอบการนำเสนอโครงงาน    

   น้องหนึ่ง - รัชพล หินซุย  เคยคว้า เหรียญทองระดับชาติ กับ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  LPP Smart Flood Fighter สร้างชื่อเสียง ให้กับโรงเรียน และความภาคภูมิใจให้กับครอบครัว  ด้วยรางวัล "ลูกกตัญญูดีเด่น" นอกจากจะเรียนดี ความประพฤติดี มีวินัยในการใช้ชีวิตประจำวันแบบมุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยั้ง ก้าวที่ไม่เคยหยุดคิดสร้างสรรค์เพื่อสังคมโลก ขอเสียงปรบมือดังๆ ให้กับ
น้องหนึ่ง - รัชพล หินซุย


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Petrovich9. ขับเคลื่อนโดย Blogger.