“ข้าวกอระ” ฮึดสู้ฝ่าวิกฤติเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่น พร้อมลุยเจาะตลาดใหม่ธุรกิจข้าวแปรรูปเสริมแกร่งธุรกิจ

“ข้าวกอระ” ฮึดสู้ฝ่าวิกฤติ  เร่งเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่น พร้อมปรับกลยุทธ์ทางด้านการตลาด  ชูธุรกิจกลุ่มข้าวและผลิตภัณฑ์ Rice Crackers และซีเรียลอาหารสุขภาพ  มุ่งเจาะตลาดคนรักสุขภาพทั้งในและต่างประเทศ ชี้เป็นตลาดที่มีแนวโน้มเติบโตสูง  เชื่อมั่นช่วยฟื้นฟูธุรกิจให้แข็งแกร่งขึ้นในอนาคต  

นางสาวกรชวัล    สมภักดี   ประธานกรรมการบริหารบริษัท กอระ  เอ็นเตอร์ไพร์ซ จำกัด(มหาชน)
 กล่าวว่า  แม้ที่ผ่านมาบริษัทฯจะประสบปัญหาวิกฤติทางธุรกิจในหลายด้านรวมทั้งวิกฤติที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) แต่บริษัทฯยังคงเดินหน้าในการดำเนินธุรกิจผู้นำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และจำหน่ายนวัตกรรมการเกษตรภายใต้
แบรนด์“กอระ”
อย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวไทยด้วยนวัตกรรมในรูปแบบขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่มาจากข้าวทุกสายพันธุ์   เพื่อมุ่งยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์จากข้าวไทยและส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้บริโภคทั้งในละต่างประเทศ      

ทั้งนี้  เป็นที่ทราบดีกว่าบริษัทกอระฯนั้น  เป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ที่เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิออร์แกนิคที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ที่ผ่านมาได้ผนึกความร่วมมือหลายด้านกับชาวนาในพื้นที่ภาคอีสานผ่านโครงการมากมาย อาทิ   โครงการขยายคลัสเตอร์แปลงนาข้าวหอมมะลิออร์แกนิคโดยได้ตั้งเป้าหมายภายใน 5 ปีเพิ่มพื้นที่ให้ได้กว่า 1แสนไร่   เพื่อรองรับกำลังผลิตข้าวอินทรีย์ของชาวนาในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ผลักดันให้ออกสู่ตลาดโลกให้ได้ เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยและยกระดับเสถียรภาพราคาข้าวหอมมะลิให้เกิดความมั่นคง ยั่งยืน  

นางสาวกรชวัล    ยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า 
  บริษัทฯยังได้ปรับกลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขายและการตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 และแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภค 

ยุคใหม่ที่หันมาให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพและอาหารปลอดภัยมากขึ้น   รวมทั้งให้ความสำคัญในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค มีประโยชน์ ปราศจากสารเคมี และสารพิษตกค้าง ส่งผลให้ธุรกิจสินค้าออร์แกนิคทั่วโลกมีแนวโน้มเติบโตอย่างก้าวกระโดดอย่างเห็นได้ชัด   นอกจากนี้ บริษัท กอระฯยังได้บริหารจัดการความเสี่ยงด้านการตลาดที่หลากหลายมากขึ้น  ลดการมุ่งจัดจำหน่ายเพียงช่องทางเดียวควบคู่กับมุ่งรักษาฐานการตลาดและเจาะตลาดใหม่ๆเพิ่มมากขึ้น   

ปัจจุบันบริษัท  กอระฯ มีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาหลากหลายในตลาด   แต่ปีนี้จะหันมุ่งขยายช่องกลุ่มธุรกิจกลุ่มข้าวและผลิตภัณฑ์กลุ่ม Rice crackers และซีเรียล ผลิตภัณฑ์อาหารเช้าเป็นหลัก   โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารเช้า “กอระ ซีเรียล”  นั้นได้รับการยอมว่าอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์เนื่องจากผลิตจากจมูกข้าว ข้าวหักไม่เต็มเมล็ด ของข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้เหมาะสำหรับเด็กๆ ที่ไม่ชอบกินข้าว คนที่รักสุขภาพ  คนที่ชอบทานขนมจุบจิบ แต่ไม่อยากอ้วนและวัยทำงานที่ใช้ชีวิตเร่งรีบ  และอาหารเช้าธัญพืชอบกรอบ หรือซีเรียล (Cereal) ซึ่งขณะนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่กำลังเป็นที่นิยมและมีแนวโน้มเติบโตในตลาดสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง    

นอกจากบริษัทฯจะเดินหน้าในการปรับกลยุทธ์ทางด้านการตลาดครั้งสำคัญแล้ว ยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร จากกรณีปัญหาที่ถูกกล่าวหาพาดพิง เชื่อมโยงบริษัท กอระฯและบริษัท ไอริช อินเตอร์เนชั่นแนล 2018 จำกัด จนบริษัท กอระฯได้รับผลกระทบต่อชื่อเสียงของแบรนด์ “ข้าวกอระ” จนเสียหายในวงกว้างส่งผลต่อการประกอบธุรกิจอย่างมาก  ดังนั้นจึงขอยืนยันว่าบริษัทกอระฯเป็นเพียงผู้ประกอบธุรกิจด้านการเกษตรเท่านั้น 

สินค้าหลัก คือ ข้าวหอมมะลิ แบรนด์ “ข้าวกอระ”  ซึ่งรูปแบบการค้าขาย คือ การรับซื้อสินค้าที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจากเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง  ผลิต แปรรูปเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการทั้งในรูปแบบนิติบุคคลและประชาชนที่เป็นผู้บริโภคโดยทั่วไปและที่ผ่านมาบริษัทกอระฯไม่ได้ดำเนินธุรกิจในรูปแบบขายตรงหรือเปิดรับสมัครสมาชิกแต่อย่างใด  ซึ่งบริษัท กอระฯมีหลักฐานที่ชัดเจนและสามารถชี้แจงข้อกล่าวหาได้ทุกประเด็น    

ส่วนบริษัท ไอริชฯ นั้นเป็นบริษัทฯที่ว่าจ้างบริษัทฯกอระผลิตสินค้าเท่านั้น  ซึ่งที่ผ่านมานอกจากบริษัท กอระฯ จะผลิตสินค้าให้กับบริษัทไอริชฯแล้วยังผลิตภายใต้แบรนด์ของตนเองจำหน่ายในตลาดทั้งในและต่างประเทศภายใต้ผลิตภัณฑ์หลากหลายอีกด้วย  ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการดำเนินธุรกิจทำให้สมาชิกได้ขอยกเลิกการซื้อสินค้าและขอคืนเงินจำนวนมากของบริษัท ไอริชฯนั้นบริษัท กอระฯไม่ได้มีความเกี่ยวข้องแต่อย่างใด   

ซึ่งจากการติดตามทราบว่าขณะนี้บริษัท ไอริชฯมีแผนในการคืนทุนตามจำนวนที่แท้จริงให้แก่สมาชิกจำนวน 3แนวทาง  ดังนี้ 1.คืนทุนด้วยการคืนเงินสมาชิก 2.คืนทุนด้วยสินค้าที่มีมูลค่าเทียบเท่ากับจำนวนเงินทุนที่แท้จริงโดยมีสมาชิกแจ้งความประสงค์ขอรับทุนเป็นสินค้าจำนวนมากและอยู่ระหว่างจัดส่งสินค้าให้สมาชิก 3.คืนทุนด้วยการโอนสิทธิในการรับสินค้าหรือทุนไปยังบริษัทพันธมิตรที่ร่วมดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สมาชิกได้รับสิทธิในการร่วมธุรกิจหรือรับผลประโยชน์ตอบแทนในการร่วมดำเนินธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของบริษัทพันธมิตร  

แต่อย่างไรก็ตาม   ด้วยปัจจุบันบริษัทไอริชฯได้ประสบปัญหาข้อจำกัดทางด้านการเงินเนื่องจากขาดทุนสะสมและเหตุขัดข้องในการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ภายใต้สถานการณ์โควิด -19 ทำให้ บริษัทฯ ยังไม่สามารถคืนเงินทุนให้แก่สมาชิกผู้จำหน่ายอิสระที่ได้ขอยกเลิกการซื้อสินค้าและขอรับเงินคืนได้ครบทุกรายได้ตามระยะเวลากำหนด 
ทั้งนี้หากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 คลี่คลายลง คาดว่าจะสามารถหาแหล่งเงินทุนจ่ายเงินชดเชยคืนให้แก่สมาชิกครบทุกรายในระยะเวลาอันใกล้นี้อย่างแน่นอน  ส่วนความคืบหน้าคดีความต่างๆอยู่ระหว่างเจรจาไกล่เกลี่ย ประนีประนอมยอมความกับสมาชิก เพื่อหาข้อยุติที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายและบางส่วนได้เจรจาสำเร็จยุติข้อพิพาทไปเรียบร้อยแล้ว  

ส่วนกรณีที่มีกลุ่มบุคคลไปยื่นร้องเรียนกล่าวหาบริษัทฯ ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI)นั้น ล่าสุดทางDSIได้สืบสวนสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วและได้มีคำสั่งไม่รับทำคดีตามที่กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ร้องเรียนและกล่าวหาบริษัทฯแต่อย่างใด    

ขอยืนยันว่าปัจจุบันบริษัทกอระฯยังยืนหยัดในการประกอบธุรกิจตามเจตนารมย์ไม่มีแผนในการหยุดหรือปิดกิจการแต่อย่างใด ทุกวันนี้ยังทำหน้าที่ในด้านการผลิต สนับสนุนส่งเสริมเกษตรกรและการรับซื้อข้าวจากชาวนาในเขตทุ่งกุลาร้องไห้อย่างต่อเนื่อง  
ส่วนประเด็นที่ถูกกล่าวหาที่ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อบริษัทกอระฯและแบรด์สินค้าต่างๆนั้น บริษัท กอระฯก็ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าชี้แจงแก้ไขปัญหาเพื่อให้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย พร้อมยีนยันว่าบริษัทฯกอระเป็นเพียงผู้ประกอบธุรกิจด้านการเกษตรเท่านั้น ไม่เคยดำเนินธุรกิจในรูปแบบขายตรงหรือรับสมัครสมาชิกตามข้อกล่าวหาอย่างแน่นอนและจะพยายามอย่างสุดความสามารถในการแก้ปัญหาให้เกิดความชัดเจน และสร้างความเชื่อมั่นกลับคืนมาโดยเร็ว ” นางสาวกรชวัล   กล่าวย้ำ

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Petrovich9. ขับเคลื่อนโดย Blogger.