หลักสูตร ถ่ายภาพให้สวย รุ่นที่ 2 วันเสาร์ที่ 19 มีนาคมนี้ เวลา 13.00-17.00 น ณ สมาคมธรรมศาสตร์


นายนิพิธ อริยวงศ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิสถาบันธนารักษ์ศึกษา เปิดเผยว่า หลังจากประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ในการเปิดอบรมหลักสูตร "ถ่ายภาพให้สวย" ทำให้มีเสียงเรียกร้องให้มีการเปิดอบรมหลักสูตรนี้ในรุ่นต่อไป 

ซึ่งการอบรมนี้มีวิทยากรหลัก คือ  คุณวรรธนะ วงศ์สีนิล ช่างภาพมืออาชีพของไทยที่มีผู้ติดตามทั่วโลก   


จากการประเมินผลในการอบรมในรุ่นแรก  พบว่าประสบความ

สำเร็จอย่างดียิ่ง โดยมีผู้อบรม

ที่มาจากหลาก หลายพื้นฐานความรู้ 


โดยที่ผู้เข้าร่วมการอบรมนี้ท้ังหมด ต่างให้ความเห็นว่า แม้ทุกคนจะมี background เรื่องการถ่ายภาพที่แตกต่างกัน แต่หลังจากเข้าอบรมแล้ว ต่างก็มีความรู้เรื่องการถ่ายภาพแง่หนึ่งแง่ใดมากขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที โดย วิทยากรนั้น มีความเป็นมืออาชีพ สามารถอธิบายให้เข้าใจง่าย ไม่เน้นทฤษฎี แต่ใช้การปฎิบัติด้วยการถ่ายภาพจริงๆ และมีการให้คำแนะนำจากวิทยากรอย่างใกล้ชิด   

 หลักสูตรถ่ายภาพให้สวยนี้จะเปิดครั้งต่อไป 

ในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม   นี้

เวลา 13.00-17.00 น 

ณ สมาคมธรรมศาสตร์ 

ค่าอบรม 2,000 บาท  

รับจำนวนจำกัด โดยไม่มีการจำกัดความรู้ผู้เข้าอบรม และ ไม่จำกัดกล้องที่ใช้ {สามารถใช้กล้องถ่ายภาพมือถือเข้าร่วม} สนใจโปรดต่ิดต่อ  คุณสมใจ 

โทร 089-86 65800 


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Petrovich9. ขับเคลื่อนโดย Blogger.