สธทท. ประชุมแม่ทัพ ส่งเสริมการท่องเที่ยว บินตรง ✈️ #เบตง หรอยแรง แหล่งใต้ สไตล์นกแอร์

 


นายกันตพงษ์  ธนเนืองโรจน์  นายก สธทท.ได้จัดประชุมแม่ทัพ เพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวภายในประเทศ ให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง และเป็นรูปธรรม สัมผัสได้

จากโครงการแรกที่ประจักษ์ และสัมฤทธิ์ผลแล้ว คือ

✈️ "บินตรง... เบตง  เบตง หรอยแรง แหล่งใต้ สไตล์นกแอร์ "

 โดยความร่วมมือจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ซึ่งเป็นหัวเรือใหญ่​  ในการขับเคลื่อนให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  สายการบินนกแอร์   และพันธมิตรทางการท่องเที่ยว  ซีซีกรุ๊ป

✅ โดยเริ่มตั้งแต่  29 เมษายน 65 -​29 กรกฏาคม 65 

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่ร่วมเดินทางในโครงการนี้  ท่านได้นำคณะทำงานลงพื้นที่ ประชุมหารือ และกำหนดทิศทางการทำงานให้สัมฤทธิ์ผลทุกภาคส่วน และแนวทางการบูรณาการการท่องเที่ยวทุกด้าน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

ในการนี้  ได้รับเกียรติจาก
คุณวรางคณา สุเมธวัน   ประธานชมรม สื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว(ช.ส.ท.) เป็นประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ สธทท.

ก้าวนี้ต่อไป...
สธทท. เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน สร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวยุคใหม่  ด้วยความมุ่งมั่น

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Petrovich9. ขับเคลื่อนโดย Blogger.