เตรียมเปิดเวที ‘World Hindu Congress 2023’ ครั้งแรกในกรุงเทพฯ ประเทศไทย รวมตัวชาวฮินดูทั่วโลก


งานประชุมครั้งยิ่งใหญ่ระดับโลกของชุมชุนชาวฮินดู จะจัดขึ้นในกรุงเทพฯ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2566 นี้ เชื่อมต่อ แบ่งปันความคิด สร้างแรงบันดาลใจ และร่วมกำหนดอนาคตของชุมชนฮินดูกว่า 1.2 พันล้านคน 


กรุงเทพฯ ประเทศไทย – มูลนิธิฮินดูโลก (World Hindu Foundation) ประกาศจัดงาน “World Hindu Congress 2023” (WHC 2023) การชุมนุมของชาวฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในโลกครั้งแรกในกรุงเทพฯ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน 2566 นี้ ภายใต้หัวข้อ "Jayasya Aayatnam Dharmah" หรือ "ธรรมแห่งชัยชนะ" ชูหัวใจหลักสำคัญผ่าน 7 หัวข้อการประชุมที่จะแสดงให้เห็นถึงค่านิยม ความคิดสร้างสรรค์ และจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการของชุมชนชาวฮินดูในด้านต่าง ๆ ทั่วโลก

World Hindu Congress เป็นเวทีระดับโลกสำหรับชาวฮินดูในการเชื่อมต่อ แบ่งปันความคิด สร้างแรงบันดาลใจให้กันและกัน และส่งผลกระทบต่อความดีส่วนรวมผ่านการประชุมคู่ขนาน 7 หัวข้อ ซึ่งจัดขึ้นทุก ๆ 4 ปี เพื่อแสดงให้เห็นว่า ค่านิยม ความคิดสร้างสรรค์ และจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการของชุมชนชาวฮินดูทั่วโลกมีการแสดงออกในด้านต่าง ๆ อย่างไร ครอบคลุมเศรษฐกิจ การศึกษา สื่อ องค์กร และการเมืองตลอดจนความเป็นเอกลักษณ์ความเป็นผู้นำและการมีส่วนร่วมของสตรีและเยาวชนชาวฮินดู รวมถึงการประชุมเชิงโต้ตอบเพื่อนำเสนอพื้นที่ในการพิจารณาความท้าทายและโอกาสที่ชุมชนชาวฮินดูเผชิญอยู่ทั่วโลก และแสวงหาวิธีแก้ปัญหาที่จับต้องได้เพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของชาวฮินดู ตลอดจนการพัฒนามนุษยชาติและโลกให้ดีขึ้น

ปัจจุบันชาวฮินดูมีชุมชนที่แข็งแกร่งจำนวนถึง 1.2 พันล้านคน คิดเป็น 16% ของประชากรโลก และกระจายอยู่ใน 200 ประเทศทั่วโลก ซึ่งล้วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนความพยายามของมนุษยชาติมานับครั้งไม่ถ้วนครอบคุลมทุกมิติทั้งธุรกิจ เศรษฐกิจ การศึกษา ธรร-มาภิบาล สื่อ เทคโนโลยี และวัฒนธรรม “World Hindu Congress”

จึงนับเป็นหนึ่งในการชุมนุมของชาวฮินดูครั้งสำคัญมากที่สุดในโลก โดยจัดขึ้นครั้งแรกภายใต้ชื่อ “Inaugural Congress” ในปี 2014 ณ นิวเดลี ประเทศอินเดีย เป็นเวทีสำคัญในการสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างผู้นำชาวฮินดู นักเคลื่อนไหว และนักคิด ให้ได้มารวมตัวกันเพื่อหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินการในอนาคตอย่างลึกซึ้งที่จะนำไปสู่การฟื้นคืนของศาสนาฮินดูผ่านการปลูกฝังความรู้สึกภาคภูมิใจและความรับผิดชอบที่มีต่อฮินดูธรรมอย่างยั่งยืน

หลังจากประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามจากการประชุมครั้งก่อนที่จัดขึ้นในชิคาโกในปี 2018 โดยครั้งนั้นจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงวันครบรอบ 125 ปีของคำปราศรัยทางประวัติศาสตร์ของ Swami Vivekananda ที่การประชุมสภาศาสนาโลก (Parliament of World Religions) ในชิคาโกเมื่อปี 1893

ในปีนี้ WHC 2023 จะเป็นการจัดการชุมนุมในรอบ 4 ปี ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน 2566 นี้

ภายในงาน 3 วันจะประกอบด้วยการเสวนาและการประชุมย่อยครอบคลุม 7 หัวข้อสำคัญที่อัดแน่นด้วยข้อคิดเห็นอันมีค่าในทุกแง่มุมเฉพาะของชีวิตและการมีส่วนร่วมของชาวฮินดู นำโดยวิทยากรที่มีชื่อเสียงและผู้นำทางความคิดจากทั่วโลก ได้แก่ :

การประชุมเศรษฐกิจฮินดูโลก (World Hindu Economic Forum), 

การประชุมการศึกษาของชาวฮินดู (Hindu Education Conference),

การประชุมสื่อของชาวฮินดู (Hindu Media Conference),

การประชุมทางการเมืองของชาวฮินดู (Hindu Political Conference)

และการประชุมสตรีชาวฮินดู (Hindu Women Conference)

ในฐานะเสาหลักของสังคม, การประชุมเยาวชนชาวฮินดู (Hindu Youth Conference)

และการประชุมองค์กรของชาวฮินดูที่ขับเคลื่อนของสังคม (Hindu Organizational

Conference) 

ซูชีล กูมาร์ ซาราฟ (Susheel Kumar Saraff) ประธาน World Hindu Congress 2023 กล่าวว่า

 "World Hindu Congress คือ yajnya (การเสียสละตนเอง) ที่เป็นแก่นสารและเป็นต้นฉบับเพื่อประโยชน์สูงสุดของสังคมฮินดูเป็นเวทีที่ชาวฮินดูจากทุกสาขาอาชีพ ที่กระจายอยู่ทุกสังคมและวัฒนธรรมสามารถรวมตัวกันเพื่อจัดระเบียบ และรวมพลังของพวกเขาเพื่อการได้สวัสดิการและการเป็นอยู่ที่ดีในทุกหนแห่งทั่วโลก”

การประชุม World Hindu Congress 2023 คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจำนวนกว่า 3,000 คน จาก 60 ประเทศทั่วโลก โดยจะเป็นตัวแทนของชุมชนชาวฮินดูทั่วโลก ทั้งจากภาครัฐ องค์กร สมาคม และสถาบันของชาวฮินดูทั้งหมด 

ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพการจัดงานในปีนี้ จะเป็นเวทีระดับโลกที่คนทั่วโลกจะได้มาสัมผัสเมืองไทย สร้างการรับรู้และส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยได้สร้างเครือข่าย สร้างความร่วมมือกันต่อไปในด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยจะได้โชว์วิถีไทยสร้างความประทับใจส่งมอบให้กับผู้ร่วมงานนานาชาติทั่วโลก 

ด้าน ดร.โสภณา ศรีจำปา รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Dr. Sophana Srichampa, Associate Professor Dr, Mahidol University) กล่าวถึงความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมระหว่างอินเดียและไทยว่า 

" วัฒนธรรมที่หลากหลายของอินเดียและไทยมีความเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้ง เรามีมรดกร่วมกันที่แสดงออกผ่านภาษา ศิลปะ สถาปัตยกรรม และประเพณี ซึ่งการประชุมWHC 2023 จะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างสองประเทศนี้ ส่งเสริมความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และปรัชญา ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการเติบโตและการพัฒนาของทั้งประเทศไทยและชุมชนชาวฮินดูทั่วโลก และสร้างสันติภาพโลกในศตวรรษนี้ผ่านการประชุมครั้งนี้นั่นเอง "

ความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ระหว่างอินเดีย ไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนคุณค่าทางธรรมและวัฒนธรรมที่มีร่วมกันทำให้กรุงเทพฯ เป็นเหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็นเจ้าภาพสำหรับการประชุม World Hindu Congress 2023 สัญลักษณ์อันงดงามของมรดกร่วมนี้ สามารถพบเห็นได้ในสถานที่สำคัญต่าง ๆ เช่น วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (ไทย), นครวัดและพนมกุเลน (กัมพูชา), ปรัมบานันและบุโรพุทโธ (อินโดนีเซีย), เกดาราม (Kedaram) (มาเลเซีย), วัดจาม, หมีเซิน (เวียดนาม) และปราสาทหินวัดพู (ลาว)

เชริ ซูชิล ดาห์นูก้า (Shri Sushil Dhanuka) ประธานหอการค้าอินเดีย-ไทย ประเทศไทย อธิบายถึงความสำคัญของการประชุมคู่ขนานทั้ง 7 หัวข้อภายในงาน WHC 2023 ว่า

"การประชุมทั้ง 7 หัวข้อที่จะจัดขึ้นระหว่างการประชุม World Hindu Congress ครอบคลุมหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวฮินดู เราจะหารือกันในเรื่องต่าง ๆ อาทิ การเสริมพลังทางเศรษฐกิจ การศึกษา สื่อ การเมือง การมีส่วนร่วมของเยาวชน การเสริมพลังสตรี และความร่วมมือในองค์กร โดยได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญและผู้นำจากสาขาต่าง ๆ เพื่อแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมเหล่านี้”


และ เชริ ราจู บี มันวานิ (Shri Raju B Manwani) เลขาธิการ World Hindu Congress กรุงเทพฯ กล่าวถึงการจัดงาน WHC 2023 ว่า

" เราคาดว่าจะมีผู้แทนจำนวนมากจากประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุมโดยเกณฑ์พื้นฐานสำหรับผู้เข้าร่วมงาน คือความมุ่งมั่นต่อค่านิยมของชาวฮินดู และการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการส่งเสริมศาสนาฮินดู นอกจากนั้นการประชุมครั้งนี้ยังจะจัดแสดงนิทรรศการให้ข้อมูลความรู้ร่วมด้วยการแชร์ข้อคิดเห็นและประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายด้าน และโอกาสในการสร้างเครือข่ายที่ประสบผลสำเร็จโดยเราได้เตรียมการอย่างครอบคลุมเพื่อรับรองความสะดวกสบายและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดไว้อย่างดีแล้ว”

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรวมตัวครั้งประวัติศาสตร์แห่งปี ที่งาน World Hindu Congress 2023 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน 2566 ราคาบัตรเข้าร่วมงาน Early Bird โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2566 สำหรับผุ้ร่วมงานทั่วไป ราคา 10,500 บาท, สำหรับผู้หญิง 7,000 บาท และสำหรับนักเรียน/นักศึกษา 5,250 บาท 

ลงทะเบียนหรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

https://www.worldhinducongress.org/ หรือติดต่อที่อีเมล

whc2023@worldhinducongress.org และอัปเดตความเคลื่อนไหวของ WHC 2023

ช่องทางโซเชียลมีเดีย Facebook: World Hindu Congress Instagram:

@worldhinducongress YouTube: @WorldHinduCongress และ Twitter:


เกี่ยวกับ World Hindu Congress:

World Hindu Congress เป็นเวทีระดับโลกสำหรับชาวฮินดูในการเชื่อมต่อ แบ่งปันความคิด สร้างแรงบันดาลใจให้กันและกัน และส่งผลกระทบต่อความดีส่วนรวม การประชุมคู่ขนาน 7 รายการของ WHC ซึ่งจัดขึ้นทุก ๆ 4 ปี แสดงให้เห็นว่า ค่านิยม ความคิดสร้างสรรค์ และจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการของชุมชนชาวฮินดูทั่วโลกมีการแสดงออกในด้านต่าง ๆ อย่างไร รวมถึงเศรษฐกิจ การศึกษา สื่อ องค์กร และการเมือง ตลอดจนความเป็นเอกลักษณ์ ความเป็นผู้นำและการมีส่วนร่วมของสตรีและเยาวชนชาวฮินดู เซสชันเชิงโต้ตอบนำเสนอพื้นที่ในการพิจารณาความท้าทายและโอกาสที่ชุมชนชาวฮินดูเผชิญอยู่ทั่วโลก และแสวงหาวิธีแก้ปัญหาที่จับต้องได้เพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของชาวฮินดู ตลอดจนการพัฒนามนุษยชาติและโลกให้ดีขึ้น


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Petrovich9. ขับเคลื่อนโดย Blogger.