สถาบันวิทยาการ ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม เปิดหลักสูตรใหม่ล่าสุด (ในเครือ นมธจ.)" หลักสูตรผู้นำด้านเทคโนโลยี รุ่นที่ 1 " ⚙️ (TLPF : Technology)

เทคโนโลยีไม่หยุดพัฒนา  ผู้นำยุคใหม่จึงต้อง ไม่หยุดเรียนรู้  "The Future is Technology"

ติดอาวุธ พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีไปกับหัวข้อต่างๆ ที่เราควรต้องรู้ ในยุคปัจจุบัน และต่อเนื่องไปในอนาคต

- 2024 Technology Trends 

- Artificial Intelligence (AI) 

- Bitcoin and Investment

- Blockchain and FinTech

- Chat GPT

- Social Media Marketing

- Digital Content Marketing 

- 5G Technology

- Big Data Analytics

- Social Media Analytics

- Internet Of Things

- Startup Trends

- E-commerce Trends

- Cloud Computing

- Cybersecurity

- Quantum Computing

- Market Research Using Technology


อบรมวันที่ 27 พฤศจิกายน ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2567   ช่วงเวลาอบรมทุกวันจันทร์ 13.30-17.30 น.

สมัครได้ที่  เว็บไซต์ www.tlptu.com  หรือสอบถามได้ที่ โทร 080-574-0042

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Petrovich9. ขับเคลื่อนโดย Blogger.