สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และ สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ตอกย้ำความสำคัญในการสร้างสายสืบ ไซเบอร์ กับโครงการ White Hat Hacking for Security 2023

 


สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับ สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย เน้นย้ำความสำคัญของการเสริมสร้างแรงงานด้านความปลอดภัยไซเบอร์ผ่านโครงการ White Hat Hacking for Security 2023

ด้วยการประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และการรับรองนโยบายเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ องค์กรต่างๆ ในประเทศไทยจึงต้องปรับปรุงนโยบายและแผนปฏิบัติการให้ตรงกับข้อบังคับดังกล่าว นายไพบูลย์ พนัสบดี นายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ได้สนทนากับ ดร.กษิติธร ภูภราดัย รองผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และความมั่นคง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)  นำโครงการ White Hat Hacking for Security เพื่อเสริมสร้างบุคลากรด้านความปลอดภัยไซเบอร์สู่ภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลอย่างเต็มที่

หลังจากความสำเร็จของโครงการ White Hat Hacking for Security ใน 3 รุ่นก่อนหน้า ในรุ่นที่ 4 นี้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยได้ร่วมมือปรับปรุงหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการของยุค Work from Home และการเปลี่ยนแปลงในนโยบายการทำงานขององค์กร แม้ว่าบุคลากรในด้านนี้จะยังคงขาดแคลน แต่สายงานด้านความปลอดภัยไซเบอร์นั้นยังคงเป็นโอกาสสำหรับผู้ที่มองหาอาชีพใหม่ ซึ่งเป็นโอกาสในการพัฒนาและเติบโตของตนเอง


โครงการ White Hat Hacking for security 2023 ได้รับเกียรติจาก คุณสุชนา สินธวถาวร ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และ คุณกษมา กองสมัคร ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และความมั่นคง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เป็นประธานในกิจกรรม Capture the Flag ณ ชั้น 3 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดย depa ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในกิจกรรมดังกล่าว จึงร่วมสนับสนุนสถานที่การจัดกิจกรรม Capture the Flag ครั้งนี้

ในคร้ังนี้ คุณกษมา กองสมัคร ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และความมั่นคง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ได้กล่าวว่า ภารกิจหลักของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลคือ การพัฒนากำลังคน ไม่ว่าจะเป็นกำลังคนทางด้านไอทีหรือไม่ใช่ไอที ไม่ว่าจะเป็นด้าน AI, IoT, Programming, Cyber security และโครงการนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากำลังคน เพื่อให้มีบุคคลากรเพียงพอต่อความต้องการในอุตสาหกรรม ทั้งนี้ในปัจจุบันเราจะเห็นว่า มีข่าวในเรื่องความไม่ปลอดภัยด้าน Cyber security เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็น Digital Transformation เมื่อมี Data เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ก็มีการเจาะระบบมากขึ้น จากผู้ไม่หวังดี เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในด้านที่ไม่ปลอดภัย ทำให้เราจะต้องเสริมในด้านความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ในโครงการมีการจำลองสถานการณ์ถ้าหากมีการโจมตีจากผู้ไม่หวังดีเราจะทำอย่างไร ให้ระบบของเราปลอดภัยและป้องกันระบบมากขึ้น และทีมป้องกันจะสามารถป้องกันระบบได้หรือไม่ 

สำหรับโครงการในปีนี้ ได้เพิ่มการทดสอบความรู้ขั้นพื้นฐานก่อนเริ่มเรียน เพื่อทดสอบระดับความรู้ของบุคลากรในด้าน Cybersecurity และหากบุคลากรท่านใดที่ไม่ผ่านการทดสอบ จะมีการปูพื้นฐานให้ใหม่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนอย่างสูงสุด ทั้งนี้ ยังเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ผ่านระบบ online ในรูปแบบเกมมิ่งผ่านแพลตฟอร์ม Gather Town  ซึ่งทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้สะดวก ง่าย ไม่รู้สึกเบื่อ และยังสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนท่านอื่นและอาจารย์ ได้เสมือนกับเรียน offline ทั้งยังเป็นโอกาสในการเรียนรู้สำหรับบุคคลที่อาศัยอยู่นอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้มีโอกาสในการพัฒนาองค์ความรู้โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาเรียนที่กรุงเทพมหานคร 

ซึ่งกิจกรรมนี้ได้เริ่มจัดตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน ถึง 28 ตุลาคม 2566 โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมถึง 160 คนจากทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการรักษาความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ และในวันที่ 28 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ได้มีกิจกรรมการแข่งขันทดสอบด้านการเจาะระบบ (Penetration Testing)  Capture The flag  โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่ การแข่งขันของทีมโจมตี (Red Team) และทีมป้องกัน (Blue Team) 

ในการแข่งขันครั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลของทีมโจมตี (Red Team) ประกอบด้วย

● รางวัลชนะเลิศ คุณจิตรลดา สุปรียาพร 

● รองชนะเลิศอันดับ 1 คุณอภิชาติ ใฝคำ

● รองชนะเลิศอันดับ 2 คุณณัฐภัทร จันทร์กล้า

รางวัลชนะเลิศ ทีมโจมตี (Red Team) คุณจิตรลดา สุปรียาพร 

รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมโจมตี (Red Team) คุณอภิชาติ ใฝคำ

ผู้ที่ได้รับรางวัลของทีมป้องกัน (Blue Team) ประกอบด้วย 

● รางวัลชนะเลิศ คุณธีรดนย์ นัมคณิสรณ์ 

● รองชนะเลิศอันดับ 1 คุณประเดิม วงค์กระโซ่

● รองชนะเลิศอันดับ 2 คุณณปกรณ์ บุษบงษ์

 รางวัลชนะเลิศ ทีมป้องกัน (Blue Team)  คุณธีรดนย์ นัมคณิสรณ์

รองชนะเลิศอันดับ 1   ทีมป้องกัน (Blue Team) คุณประเดิม วงค์กระโซ่

รองชนะเลิศอันดับ 2  ทีมป้องกัน (Blue Team) คุณณปกรณ์ บุษบงษ์

สำหรับท่านที่สนใจโครงการด้านการพัฒนาบุคลากรทางด้านดิจิทัล สามารถติดตามสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ หรือ ต้องการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ติดตามได้ทางเพจของสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย (https://www.facebook.com/ThaiProgrammerSociety)

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Petrovich9. ขับเคลื่อนโดย Blogger.