ส.น.อ. จัดนิทรรศการภาพวาด “2567: ปีมังกรทอง” โดยศิลปิน ๒ รัชสมัย วันที่ 1-31 ธันวาคมนี้


ชวน หลีกภัย อดีตนายกฯ และอดีตประธานสภาฯ  ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด นิทรรศการภาพวาด “2567: ปีมังกรทอง” โดยศิลปิน ๒ รัชสมัย ที่สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์  (ส.น.อ.) 


 โดยมี ศิลปินแห่งชาติ 

ดร.สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา  พร้อมด้วย ดร.สมเถา สุจริตกุล,


รัญชา บริบาลบุรีภัณฑ์, ดร.จินดารัตน์ ชุมสาย ณ อยุธยา,เอิร์ธ สายสว่าง,


พีรพล นนทสูติ, จันทิมา นะวิโรจน์, กมลวัน บุณยัษฐิติ, ถ่ายเถา สุจริตกุล, และกอบศักดิ์ โชติกุล เข้าร่วมงาน...

"มังกรทอง" เป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองเหมาะกับการมอบเป็นของขัวญปีใหม่ ให้บุคคลที่เป็นที่รัก...นิทรรศการแสดง 

1-31 ธันวาคม 2566  (10.00น-22.00น)

 ทุกวัน 

ที่สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษฯ  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

……………………………


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Petrovich9. ขับเคลื่อนโดย Blogger.