วช. ชู จุดเปลี่ยนพลังงานไทยและศักยภาพการผลิตไฟฟ้า ในงานวันนักประดิษฐ์ 67 ตอบรับดีเกินคาด

 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
จัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2567  (Thailand Investor's Day 2024) ขึ้นภายใต้แนวคิด “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม นำประเทศ” จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 25 เพื่อน้อมรำลึกถึงวันประวัติศาสตร์ การทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” เครื่องกลเติมอาการที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย แด่พระบาทสมเด็จพระบรม  ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” ณ Event Hall 100 - 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดยการจัดงานจะจัดไปจนถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ศกนี้


2 กุมภาพันธ์ 2567 วันแรกของการจัดงาน ณ ห้อง Nile 3 กิจกรรมอบรมหัวข้อ "จุดเปลี่ยนพลังงานไทยและศักยภาพการผลิตไฟฟ้า" วิทยากร นายภาวิช ภู่ศิริ นักคอมพิวเตอร์ระดับ 8 ศูนย์การเรียนรู้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) กล่าวว่า "นับเป็นอีกห้วงเวลาสำคัญที่ทั่วโลกต้องเผชิญกับวิกฤตโลกเดือด พลังงานสะอาดจึงเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญ​ที่ช่วยเร่งให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสู่การแก้ไขที่รวดเร็วมากขึ้น กฟผ.เร่งเดินหน้าโซลาร์​เซลล์ลอยน้ำไฮบริดตอบโจทย์พลังงานสะอาด-ต้นทุนต่ำ เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของภาคพลังงานเป็นหนึ่งในแนวทางหลักที่หลายประเทศให้ความสำคัญและเร่งเดินหน้าเพื่อสนับสนุนเป้าหมายดังกล่าว โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ​ในเขื่อนของ กฟผ. หรือโซลาร์​เซลล์ลอยน้ำไฮบริดซึ่งตอบโจทย์ทั้งพลังงานไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าของประชาชน เนื่องจากเป็นการผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานระหว่างพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีอยู่อย่างไม่จำกัด ไม่มีต้นทุนค่าเชื้อเพลิง โดยทำงานร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำของ กฟผ. ที่มีอยู่เดิม วิกฤตที่เกิดขึ้น กฟผ. มีการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดจำเป็นต้องเร่งเดินหน้าควบคู่กับการสร้างสมดุลพลังงานโดยคำนึงถึงประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญ เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2593 โดยเป้าหมายปี 2567 Total Energy Solutions Provider ก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงานอย่างครบวงจร วางเป้าหมายปี 2569 National Green Energy Infrastructure Provider ผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสีเขียวของประเทศ วางเป้าหมายปี 2571 National Pillars of Green and Future Energy แกนหลักด้านพลังงานสีเขียวและพลังงานใหม่ของประเทศ"


วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2567 ผู้ร่วมงานจะได้พบนิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมมากกว่า 1,000 ผลงานอาทิ นิทรรศการ “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ, นิทรรศการ รางวัลการวิจัยแห่งชาติ, นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจากหน่วยงานเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ, มหกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ IPITEx 2024, นิทรรศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน Thailand New Gen Inventors Award 2024 : I-New Gen Award 2024,


กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนานักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ โซนตลาดสินค้าและนวัตกรรมจำหน่ายในราคาพิเศษ นิทรรศการ Highlight Zone อาทิ นิทรรศการ The Survival game ตะลุยแดนภัยพิบัติ ที่นำเสนอแกมส์หนีภัยสึนามิในโลกเสมือนจริง นิทรรศการ Fruit Fun Fair ผลไม้หรรษา ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ผลงานวิจัยมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ส้มโอฉายรังสี ทุเรียน Fresh cut ฯลฯ และ การเสวนาและฝึกอบรม มากกว่า 100 หัวข้อ อาทิ การเสวนาในหัวข้อการส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประดิษฐ์คิดค้น การฝึกอบรมอาชีพ ลงทะเบียนและดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://inventorsday.nrct.go.th  https://inventorsday.nrct.go.th

ผู้สนใจสามารถแวะชมงานได้ตั้งแต่วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์นี้ ที่ ณ Event Hall 100 - 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Petrovich9. ขับเคลื่อนโดย Blogger.