ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการศึกษาภาษาอาหรับในประเทศไทย: สัมพันธ์ไทย-ซาอุ ผ่านการศึกษาภาษาอาหรับและวัฒนธรรม

 


วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมวิเวกปางพุฒิพงศ์ อาคารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มี การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอาหรับระหว่างสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ โดยดร.ขดดะรี บินเซ็น นายกสมาคมฯ และศูนย์ภาษาอาหรับ Arabic for All จากซาอุดิอาราเบีย โดย Engineer Saleh Bin Nasser Al-Dalaan กรรมการผู้จัดการศูนย์ภาษาอาหรับสำหรับทุกคน (Arabic for All) นับเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้รับความร่วมมือจากองค์กรนานาชาติในการพัฒนาการศึกษาในระดับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

Engineer Saleh Bin Nasser Al-Dalaan

กรรมการผู้จัดการของ Arabic for All

การเริ่มต้นความร่วมมือ: โอกาสสู่การเปลี่ยนแปลง

นายมณฑล ภาคสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กล่าวว่า “ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มายืนอยู่ต่อหน้าท่านทั้งหลาย การรวมตัวกันครั้งนี้เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นสิ่งที่น่ายินดีและน่าภาคภูมิใจ”

การลงนามครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้และศูนย์ภาษาอาหรับ Arabic for All ประเทศซาอุดีอาราเบียเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนและขยายขอบเขตทางวัฒนธรรม ในโลกที่เชื่อมต่อกัน ความสำคัญของการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมมีมากยิ่ง


ความสำคัญของภาษาอาหรับ: การพัฒนาทุนมนุษย์ที่ยั่งยืน

ภาษาอาหรับ ซึ่งเป็นภาษาที่มีผู้พูดมากเป็นอันดับสามของโลก เป็นกุญแจในการเข้าถึงความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลาย เปิดโอกาสในการสื่อสาร การค้า และการทูตในระดับสากล การบรรจุการศึกษาภาษาอาหรับในหลักสูตร จะช่วยให้นักเรียนมีทักษะที่มีคุณค่า ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาในอนาคต

บทบาทของ Arabic for All: พัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยด้วยการศึกษาที่ยั่งยืน

Engineer Saleh Bin Nasser Al-Dalaan กรรมการผู้จัดการของ Arabic for All กล่าวว่า “การเรียนภาษาอาหรับไม่ได้จำกัดเฉพาะชาวมุสลิมเท่านั้น แต่ยังเปิดกว้างให้กับผู้ที่สนใจทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา ทุกวัย และทุกอาชีพ เรามีหลักสูตรที่เข้มข้นและมีคุณภาพ และยินดีให้ความร่วมมือในการพัฒนาการสอนภาษาอาหรับในประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”

Arabic for All มีประสบการณ์ในการอบรมครูสอนภาษาอาหรับมากกว่า 54 ประเทศทั่วโลก อาทิ มาเลเซีย อินโดนีเซีย อินเดีย อุซเบกิสถาน สเปน อังกฤษ และฮอลแลนด์ เป็นต้น นอกจากนี้มีสถานบันการศึกษาที่นำหลักสูตร Arabic for All ไปใช้มากกว่า 1,500 แห่ง โดยเฉพาะการจัดอบรมครูสอนภาษาอาหรับที่ได้ดำเนินการมาแล้วกว่า 225 ครั้ง รวม 6,960 ชั่วโมง

ความสำเร็จของสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้

ดร.ขดดะรี บินเซ็น นายกสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ กล่าวขอบคุณท่านเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้แทนจากองค์กร Arabic for All และสมาชิกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามทุกท่าน โดยกล่าวถึงการนำร่องในการอบรมครูระดับที่หนึ่งระยะแรกไปแล้ว 3 รอบ โดย 2 รอบแรกจัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และอีกหนึ่งรอบจัดที่โรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์ กรุงเทพฯ โดยการอบรมครั้งแรกนำสู่ความเข้าใจถึงความสำคัญของการเรียนการสอนภาษาอาหรับด้วยภาษาอาหรับ รวมทั้งรูปแบบและวิธีการสอนเชิงรุก

อาจารย์ไฟโรส อยู่เป็นสุข 

ผู้จัดการโรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์

สำหรับการลงนามครั้งนี้ ถือเป็นอบรมระยะที่ 2 ของระดับที่หนึ่ง ซึ่งมีความสำคัญมากเพราะการอบรมจะเน้นการสอนโดยใช้คู่มือครูแบบมืออาชีพ และการใช้แบบเรียนภาษาอาหรับให้เกิดประสิทธิภาพต่อผู้เรียนสูงสุด

การลงนามครั้งนี้กำหนดให้อาจารย์ไฟโรส อยู่เป็นสุข ผู้จัดการโรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์ และที่ปรึกษานายกสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ เป็นผู้ประสานงานระหว่างสมาคมฯ กับ Arabic for All สำหรับโครงการอบรมทั่วประเทศไทย

วิสัยทัศน์แห่งความร่วมมือ: การพัฒนาทุนมนุษย์ที่ยั่งยืน

นายมณฑล ภาคสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กล่าวเพิ่มเติมว่า “สุดท้ายนี้ ผมเชื่อมั่นว่าบันทึกข้อตกลงนี้จะเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับความร่วมมือที่มีประสิทธิผลและยั่งยืน เราจะร่วมกันสร้างแรงบันดาลใจและเสริมพลังให้กับคนรุ่นใหม่ให้ไปถึงจุดสูงสุด สร้างสะพานเชื่อมวัฒนธรรม และสร้างโลกที่กลมกลืนมากขึ้น”

ด้วยความตั้งใจและความมุ่งมั่น ความร่วมมือครั้งนี้จะนำมาซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Petrovich9. ขับเคลื่อนโดย Blogger.