เตรียมความพร้อม เพื่อเปิดกิจการ สถาน ประกอบการ Spa - นวดเพื่อสุขภาพ ณ. Oasis Spa

ดร.สุวภรณ์ แนวจำปา ผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ( กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ) กระทรวงสาธารณสุข
พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  มาดำเนิน การถ่ายทำสื่อวีดีทัศน์ ณ โอเอซิส สปา (สาขาสุขุมวิท 31 ) เพื่อประชาสัมพันธ์แนวทางการเตรียมความพร้อม••เพื่อเปิดกิจการสถานประกอบการสปา นวดเพื่อสุขภาพ และนวดเพื่อเสริมความงาม
 เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Petrovich9. ขับเคลื่อนโดย Blogger.