The Boss90:The Ultimate Leader

สัมมนาหัวข้อ ผู้นำยุคใหม่กับความรับผิดชอบต่อสังคมที่ยั่งยืน The Leadership for New Era… Great Reform
สมาชิก Boss90 สัมมนาร่วมกับผู้นำภาคสังคมจากหลายภาคส่วนเพื่อแบ่งปันประสบการณ์และเปิดมุมมองในการทำธุรกิจและการรับผิดชอบ  ต่อสังคม เพื่อสร้างความยั่งยืน เมื่อ เร็วๆนี้ 
โดยมี ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล และ รศ.ดร. ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี ให้เกียรติเป็นวิทยากร ที่  Marriott  Executive Apartment สุขุมวิท 24 กรุงเทพ


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Petrovich9. ขับเคลื่อนโดย Blogger.