มูลนิธิพลังปัญญาชีวิต, กลุ่มเพื่อนเจ้าสัว เชียงใหม่ 63, สำนักงานกฎหมาย พี.อาร์.ลอว์, ได้มอบอุปกรณ์การเรียน การสอน อุปกรณ์กีฬา พร้อมด้วยเงินสนับสนุนบุคคลากรทางการศึกษา และทุนการศึกษา ให้กับ โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่


     
   วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. 

      มูลนิธิพลังปัญญาชีวิต โดย คุณพฤฒพงศ์ รัตนสังวาลย์ ประธานมูลนิธิ, 

      กลุ่มเพื่อนเจ้าสัว เชียงใหม่ 63 โดย คุณกิตติศักดิ์ ประอินทร์ ประธานกลุ่ม, 

     พ.ต.ท.สถิตยชัย นิตยวัน รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจอมทอง พร้อมด้วยภริยา, 

    คุณศิริธร ดวงใน อาจารย์โรงเรียนหนองม่วงไข่พิทยาคม จังหวัดแพร่, คุณเบญจพร พงษ์ศิริรัชกุล

พร้อมด้วย สำนักงานกฎหมาย พี.อาร์.ลอว์ โดย คุณธัญมน ชิดนอก, คุณพชธกร ดวงใน, คุณพีรวิช ทิพย์เนตร, คุณอนัญญา แหลมไธสง และ คุณธิดารัตน์ พรหมเมตจิต 

     ได้ร่วมกันเดินทางนำ อุปกรณ์การเรียน การสอน อุปกรณ์กีฬา พร้อมด้วยเงินสนับสนุนบุคคลากรทางการศึกษา และทุนการศึกษา ไปมอบให้ครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคคลากรทางการศึกษา และนักเรียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา          โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ ตำบลสะลวง
          อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Petrovich9. ขับเคลื่อนโดย Blogger.