โกจง - ชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธาน สทท. ร่วมงาน 20 ปี กระทรวง พม.พร้อมเปิดงาน จากแดนฝิ่น... สู่ถิ่นกาแฟ


ผลแห่งความมุ่งมั่นในการทำงานในการทำงานเพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิกและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย โกจง - ชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธาน สทท.ร่วมงาน 20 ปี กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงมนุษย์  “เสริมพลังสร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย” โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์. เป็นประธานเปิดงาน 

  ♦️ จากแดนฝิ่น…สู่ถิ่นกาแฟ ☕


ช่วยคนไม่มีโอกาส..ให้มีโอกาส เป้าหมาย ความสุขของประชาชน เอกชน คือความสำเร็จ เป็นที่ตั้ง อย่าลืมอดีต เดินหน้าต่อประเทศไทย เพื่อคนไทยทุกคน (ท่านจุติ ไกรฤกษ์)


ปฐกถาพิเศษโดย ท่านวีระศักดิ์ โค้วสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และ สมาชิกวุฒิสภา 

ในส่วนของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประธานไทย นายชำนาญ  ศรีสวัสดิ์ ได้เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามหาศาล หากรู้ใช้ประโยชน์จะยิ่งเป็นคุณ แต่ทั้งนี้เราจะไม่ทิ้งคนในทุกช่วงวัยให้ได้มีรายได้จากการท่องเที่ยว ส่งเสริมปัจจัยต่างๆที่สามารถก่อให้เกิดรายได้ เพื่อให้ชีวิตสามารถเดินต่อไปได้ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไม่เคยหยุดนิ่ง สมาชิกของสภาต้องได้ประโยชน์ ประชาชนในห่วงโซ่การท่องเที่ยวในทุกมิติไปต่อได้ และมีความมั่นคง ถึงเวลาจะเหลือไม่มากในการทำงานแต่จะขอทุ่มเทจนวินาทีสุดท้ายเพื่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยจะได้มีความเข้มแข็ง ทุกคนได้ประโยชน์และมีความสุขร่วมกันอย่างถ้วนหน้า 


#สทท.

#สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  

#กระทรวงพม. #ท่องเที่ยว

#จากแดนฝิ่นสู่ถิ่นกาแฟ

#Unseenถิ่นไทย

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Petrovich9. ขับเคลื่อนโดย Blogger.