โกจง - ชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธาน สทท.ได้แต่งตั้ง นายสว่าง ทองไพ นายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว ให้เป็นที่ปรึกษาประธานสภาฯ ด้านการสื่อสารองค์กร


โกจง - ชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธาน สทท.ได้ร่วมมือกับสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว โดย นายสว่าง  ทองไพ นายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว ในฐานะสมาชิกสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ลำดับที่ 153  

โกจง - ชำนาญ ศรีสวัสดิ์
 ประธาน สทท.

นายสว่าง  ทองไพ 
นายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวโดยได้แต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาประธานสภาฯ ด้านการสื่อสารองค์กร เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษา องค์ความรู้ ร่วมคิด ร่วมทำในการกระจายข่าวสารของสภาให้เป็นที่รู้จัก พร้อมการพัฒนาให้สมาชิกสภาได้เข้าถึงเทคโนโลย สามารถสร้างการรับรู้ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนด้านการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสภาเพื่อให้สมาชิก ประชาชน ได้เข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นับเป็นก้าวสำคัญอีกก้าว

#สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
#สมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว
#ท่องเที่ยวไทย
#Unseenถิ่นไทย

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Petrovich9. ขับเคลื่อนโดย Blogger.