ชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธาน สทท. ลงพื้นที่ภูเก็ต เพื่อขับเคลื่อนช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวให้ก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคง

 


จังหวัดภูเก็ต...สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขับเคลื่อนในระดับพื้นที่เพื่อการช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวและการบริการ ให้สามารถก้าวเดินต่อได้อย่างมั่นคงและมีหลักประกัน

นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ภูเก็ตเพื่อรับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ในทุกกลุ่มรวมถึงกลุ่มงานบริการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 พร้อมแลกเปลี่ยนและนำปัญหาไปสู่การแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ SME จำนวนมาก โดยนายชำนาญ  ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ เราจะพลิกฟื้นการท่องเที่ยวของไทย ให้มีความเข็มแข็ง และสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เราจะก้าวไปพร้อมๆกัน สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมเสมอที่จะสร้างความเข็มแข็ง ชุมชนมีรายได้ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีจากการจัดการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ แล้วเราไปพร้อมกัน

#สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

#ภูเก็ตไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Petrovich9. ขับเคลื่อนโดย Blogger.