ชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธาน สทท. มอบหมายให้ ดร.สว่าง ทองไพ เป็นตัวแทนในงานแถลงข่าวการจัดงาน “๙ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ ใส่บาตรเพื่อพ่อ ก้าวต่อด้วยศรัทธา”

 


จ.นครนายก :  สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมเคียงข้างและสนับสนุนคนท่องเที่ยว นายชำนาญ  ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ ดร.สว่าง  ทองไพ ที่ปรึกษาประธานสภาฯ เป็นตัวแทนในงานแถลงข่าวการจัดงาน “๙ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ ใส่บาตรเพื่อพ่อ ก้าวต่อด้วยศรัทธา” 

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพ่อหลวงร.9  โดยสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการนครนายก ร่วมกับผู้ประกอบการ ส่วนราชการ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ร่วมใจกันจัดงานฯ  ที่เขื่อนขุนด่านปราการชล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยมี นายศิริรัฐ เข็มนาค นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการนครนายก เป็นประธานในการแถลงข่าว การจัดโครงการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพ่อหลวงของแผ่นดินรัชกาลที่ ๙  ประจำปี ๒๕๖๕  ในระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก  
โดยมีคณะกรรมการ สมาชิก ประชาชน ผู้ประกอบการ ส่วนราชการ และองค์กรเอกชน  ทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ ๙  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม  

โดยจัดกิจกรรมร่วมกันตระหนักและน้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ อันเป็นพลังสร้างความรัก ความสามัคคีและความเป็นหนึ่งเดียวในการบูรนาการการทำงานร่วมกัน ระหว่างภาครัฐภาคเอกชน และประชาชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก ต้องขอขอบคุณผู้อานวยการโครงการส่งบำรุงและรักษาน้ำ เขื่อนขุนด่านปราการชล สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานนครนายก สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก เจ้าหน้าที่มูลนิธิ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ผู้ประกอบการ ประชาชนทุกหมู่เหล่าที่ได้ทำให้เกิดกิจกรรมดีๆขึ้น จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทุกภูมิภาคร่วมงานในกิจกรรมครั้งนี้

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Petrovich9. ขับเคลื่อนโดย Blogger.