สร้างแล้ว “พญานาคองค์ดำคำแสนสิริจันทรานาคาธิบดี” (องค์มนุษย์) หนึ่งเดียวในโลก ณ วัดถ้ำบาดาล จ.สระบุรี


ณ วัดถ้ำบาดาล ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

            เมื่อวานนี้ (1 ต.ค.66) คณะผู้จัดทำ   “โครงการพญานาคองค์ดำคำแสนสิริจันทรานาคาธิบดีเพื่อการศึกษาและส่งเสริมพระพุทธศาสนา” ได้จัดสร้าง องค์ปฐม “พญานาคองค์ดำคำแสนสิริจันทรานาคาธิบดี” (องค์มนุษย์) เป็นงานปั้นปูนสดสีตามองค์ต้นแบบ จำนวน 2 องค์ เพื่อให้ผู้ที่นับถือกราบสักการะขอพร เป็นสิริมงคลกับชีวิต

  • ขนาดความสูง 2.8 เมตร ราคา 50,000 บาท ประดิษฐานไว้บนแท่นด้านหน้าพระพุทธศรีมงคลชัยองค์ดำคำแสนสิริจันทรานาคราช และ

  • ขนาดความสูง 3.5 เมตร ราคา 90,000 บาท ประดิษฐานไว้ในถ้ำบาดาล

 

         โดย ช่างคมสัน ไชยคำภา ช่างปั้นมืออาชีพ ได้รับเงินมัดจำจำนวน 30,000 บาท จากท่านเจ้าอาวาสวัดถ้ำบาดาล พร้อมชี้แจงว่า  “องค์ในถ้ำ ผมจะนำโครงเหล็กมาประกอบและปั้นปูนสด  ส่วน องค์ที่อยู่ด้านนอก จะปั้นที่บ้าน เสร็จจะใช้เครนยกมาตั้งบนแท่น คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไม่เกิน 2 เดือน  ผมยืนยันได้ว่า ทั้ง 2 องค์ เสร็จก่อนวันที่ 24 ธันวาคม 2566 ซึ่งเป็นวันพิธีพุทธาภิเษกและเทวาภิเษก โดยในวันนี้ ผมจะซื้อปูนและเหล็กรวมทั้งถอดแบบเพื่อขึ้นงานปั้นทันที เพราะผมนับถือและศรัทธาในเจ้าอาวาสวัดถ้ำบาดาลอยู่แล้ว”

                สืบเนื่องจากเมื่อวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566  สภาพระเครื่องพระบูชาไทย-อาเซี่ยน จัดแถลงข่าว การจัดสร้าง และเปิดจองบูชา “พญานาคองค์ดำคำแสนสิริจันทรานาคาธิบดี” รุ่นแสนทรัพย์นาคราช ณ วัดถ้ำบาดาล สระบุรี  และมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาและส่งเสริมพระพุทธศาสนา

               โดยมี หลวงพ่อแก้ว หรือ พระอธิการธนภณ  อริยวังโส เจ้าอาวาสวัดถ้ำบาดาล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ

ดร.ประกาย ณ สงขลา นายกสภาพระเครื่องพระบูชาไทย-อาเซี่ยน

ร่วมกับ ดร.ปฐพร ตวิษาประกิต ประธานจัดสร้างและดำเนินโครงการ ฯ ได้ลงนามร่วมกันจัดสร้าง พญานาคองค์ดำคำแสนสิริจันทรานาคาธิบดี รุ่นแสนทรัพย์นาคราช พร้อมแต่งตั้งคณะทำงาน “โครงการพญานาคองค์ดำคำแสนสิริจันทรานาคาธิบดีเพื่อการศึกษาและส่งเสริมพระพุทธศาสนา”

เปลี่ยนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นทุนการศึกษา

ดร.แพทต์  ปฐพร ตวิษาประกิต เป็นทนายความ และได้ทำ โครงการ “ป้องกันและลดการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน ภาคเอกชน” มาโดยตลอด โดยใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัว ด้วยการผลิตสินค้า 4 ผลิตภัณฑ์  ฟ้าทะลายโจร, กาแฟสมุนไพร,  โกโก้, และถั่งเช่า ตรา Dr.Patty ออกมาจำหน่าย แต่รายได้ก็ยังไม่เพียงพอที่จะดำเนินโครงการฯ

พอได้เดินทางมาที่ วัดถ้ำบาดาล เห็นที่วัดสร้าง องค์ดำคำแสนสิริจันทรานาคราช เป็นองค์พญานาค จึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะสร้าง องค์ดำคำแสนสิริจันทรานาคาธิบดี ที่เป็นองค์มนุษย์…จึงมีความคิดว่า ถ้าเรา เปลี่ยนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นทุนการศึกษา ได้ ก็น่าจะดี จึงได้เรียนปรึกษาหารือกับท่านเจ้าอาวาส  พระอธิการธนภณ  อริยวังโส  วัดถ้ำบาดาล และ ดร.ประกาย ณ สงขลา นายกสภาพระเครื่องพระบูชาไทย-อาเซี่ยน ก็ได้เห็นชอบที่จะร่วมสร้าง “พญานาคองค์ดำคำแสนสิริจันทรานาคาธิบดี” (องค์มนุษย์ ) เพื่อการศึกษา และส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้สืบต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป

วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง  :

1✍️. เพื่อบูรณะและปฎิสังขรณ์สิ่งปลูกสร้างของวัดถ้ำบาดาล ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

2. ✍️เพื่อจัดหาทุนการศึกษาให้แก่เด็ก และเยาวชนที่ไม่จบการศึกษาภาคบังคับทั้งสายสามัญและสายวิชาชีพ ให้ได้รับการศึกษาถึงระดับปริญญาตรี ตามทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความถนัด และความต้องการ

3. ✍️เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนเทพนพรัตน์วิทยาคม ตำบลโป่งตะขบ อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

4. ✍️เพื่อจัดหาทุนการศึกษาสนับสนุนโรงเรียนโพธิวัฒน์พิทยา ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา

5. ✍️ เพื่อส่งเสริมการจัดหาอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาสที่ไม่ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับภาคบังคับ ทั้งสายสามัญและสายวิชาชีพ ให้สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้

6.✍️ เพื่อจัดหาที่ดินและสร้างสิ่งปลูกสร้างรองรับโครงการ “ป้องกันและลดการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน ภาคเอกชน”

7.✍️ เพื่อจัดหาทุนสนับสนุนให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทางคดีความ

8.✍️ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการให้ความรู้ด้านกฎหมายภาคประชาชน

ดร.แพทต์ ปฐพร ตวิษาประกิต ประธานจัดสร้างและดำเนินโครงการฯ เปิดเผยว่า

       เป้าหมายหลักของโครงการ “พญานาคองค์ดำคำแสนสิริจันทรานาคาธิบดี”  คืออยากให้ พญานาค เป็นสัญลักษณ์เชื่อมโยงความศรัทธาและบารมีของพญานาคองค์ดำคำแสนสิริจันทรานาคาธิบดี กับผู้มีจิตศรัทธาที่จะเช่าบูชา โดยกลั่นจิตที่ศรัทธา ไปสู่ทุนการศึกษา และส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้สืบต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป

 จึงอยากเรียนเชิญ และขอความอนุเคราะห์ ร่วมมือ แรงสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธา ที่จะช่วยเหลือเรื่องการศึกษา และส่งเสริมพระพุทธศาสนาสืบไปให้ต่อเนื่องและยั่งยืน ทาง สภาพระเครื่องพระบูชาไทย-อาเซียน ขอมอบ พญานาคองค์ดำคำแสนสิริจันทรานาคาธิบดี รุ่นแสนทรัพย์นาคราช (กายมนุษย์) ให้ เพื่อเป็นการตอบแทนจิตศรัทธาที่ท่านตั้งใจที่จะช่วยเรื่องการศึกษา และส่งเสริมพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิต และครอบครัว โดยไม่ได้เน้นเรื่องการจำหน่ายวัตถุมงคล

สำหรับท่านที่มีจิตศรัทธาจะเช่าบูชา “พญานาคองค์ดำคำแสนสิริจันทรานาคาธิบดี” รุ่นแสนทรัพย์นาคราช (องค์มนุษย์ ) เพื่อการศึกษา และส่งเสริมพระพุทธศาสนา เท่ากับได้บุญ 2 ต่อ ได้ช่วยเรื่องการศึกษา และส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้สืบต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกันสร้างมหาบุญกุศล เพื่อการศึกษา และส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้สืบต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป และเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตจารึกไว้ในแผ่นดิน

ท่านที่สนใจ สามารถสั่งจองได้ตั้งแต่วันนี้ ที่ วัดถ้ำบาดาล จ.สระบุรี

คุณเชาวลินทร์ เลื่อมศิริ (1007)   โทร  062-6758428

คุณเกตุนาถ กุยเอี๊ยบ (1001)   โทร  088-9958773

ชำระเงิน    :  ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี  212-4-22494-6 

ชื่อบัญชี    :   คณะบุคคลพระเครื่องพระบูชา ไทย -อาเซียน

หรือ สั่งจองทางเวปไซด์  www.คำแสนสิริจันทรา.com

ผู้ประสานงาน :

FB :  ดร.ปฐพร ตวิษาประกิต โทร  064-3641 789

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมบุญใหญ่ครั้งนี้   สาธุ…สาธุ…

Line Office : https://manager.line.biz/invitation/sb2s8RKGXJr43wiOpN80I4QeP4Qr6q

Page : https://www.facebook.com/khamsansirichantra


#พญานาคองค์ดำคำแสนสิริจันทรานาคาธิบดี  #พญานาคองค์ดำองค์มนุษย์  #รุ่นแสนทรัพย์นาคราช  #คำแสนสิริจันทรา #วัดถ้ำบาดาล  #สระบุรี  #สภาพระเครื่องพระบูชาไทยอาเซียน  #การศึกษา  #ส่งเสริมพระพุทธศาสนา #รุ่นแสนทรัพย์นาคราชองค์มนุษย์   

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Petrovich9. ขับเคลื่อนโดย Blogger.